รฟท. จ่อเวนคืน ที่ดิน 4 จังหวัด สร้าง รางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ

รฟท. จ่อเวนคืน ที่ดิน 4 จังหวัด สร้าง รางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ

ครม. ได้อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินการตาม พ.ร.ฎ เวนคืนที่ดินใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่, ลำปาง, พะเยา และเชียงราย เพื่อจะทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ รางคู่ สายใหม่ “เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ” รมว. กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ครม. ได้มีการอนุมัติผ่านพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการเวนคืนใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่, ลำปาง, พะเยาและเชียงราย เพื่อให้ทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ รางคู่ สายใหม่ “เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ” ได้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. กระทรวงคมนาคม ได้ให้รายละเอียดว่าพื้นที่บางส่วนที่จะทำการเวนคืนในทั้ง 4 จังหวัดนั้นก็ได้แก่ 

อำเภอเด่นชัย, อำเภอสูงเม่น, อำเภอเมืองแพร่, อำเภอหนองม่วงไข่, อำเภอสอง – จังหวัดแพร่

อำเภองาว – จังหวัดลำปาง

อำเภอเมืองพะเยา, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอภูกามยาว – จังหวัดพะเยา

อำเภอป่าแดด, อำเภอเทิง, อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเวียงชัย, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, อำเภอดอยหลวง, อำเภอเชียงของ – จังหวัดเชียงราย

ในส่วนของการก่อสร้างนั้น ก็จะมีการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามที่ได้วางไว้ภายในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งการออก พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ก็เพื่อที่จะอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามโครงการได้ทำการตรวจสอบ สำรวจพื้นที่ และอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องทำการเวนคืนอย่างแน่นอน

ได้มีการรายงานข่าวมาว่า ภายในโครงการดังกล่าวนั้น เส้นทางรถไฟจะมีระยะทางความยาวอยู่ที่ 323 กม. และมีวงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำเนินการเวนคืน ได้มีการประมาณการเบื้องต้นว่าจะทำการเวนคืนจำนวน 7,292 แปลง ที่ดิน 9,661 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1,200 หลังคาเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา เชียงราย โดยมีค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จำนวน 10,660 ล้านบาท

สำหรับการก่อสร้างงานโยธาและระบบอาณัติสัญญาณอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีวงเงินประมาณ 72,921 ล้านบาท มีค่าที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท คาดว่าจะแบ่งงานออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่

1. ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 26,704 ล้านบาท

2. ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท

3. ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 17,482 ล้านบาท

พาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลาง ราคา ข้าว ในการจ่าย เงินส่วนต่าง งวดที่ 5

จ่ายอีก! เงินส่วนต่าง ช่วยชาวนา รมว. พาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลาง ราคา ข้าว งวดที่ 5 พบข้าวหอมมะลิได้รับชดเชยสูงสุดกว่า 38,700 บาท ชาวนาได้โชคจากข้าวทั้ง 5 ชนิด

9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้แจ้งชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรณีประกาศกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 อนุมัติให้ปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการจากที่อนุมัติไว้เบื้องต้น จำนวน 18,096 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711 ล้านบาท เป็น 46,807 ล้านบาท

ดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 15 – 29 พ.ย.2563  (งวดที่ 2 บางส่วน งวดที่ 3, 4) ซึ่งยังไม่ได้รับเงินชดเชย จำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน ขอแจ้งให้ทราบว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นเงิน จำนวน 20,218 ล้านบาท ในวันนี้ คือ วันที่ 9 ธ.ค. 2563 

ส่วนงวด ที่ 5 จะโอนประมาณวันจันทร์ 14 ธันวาคม 2563 เนื่องจากประชุมอนุเกณฑ์กลางอ้างอิงประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 แล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินใน 3 วันทำการหลังจากประชุม ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า  โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563 / 2564 งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2563 ราคาเกณฑ์กลางต่อตันช่วงนี้คือ

ข้าวหอมมะลิ 12,232.86 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 11,726 .91 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 9,189.93 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 10,079.73 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 11,213.54 บาท 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป