ช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยสุขอนามัยส่วนบุคคล Reckitt เป็นผู้นำ

ช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยสุขอนามัยส่วนบุคคล Reckitt เป็นผู้นำ

การปลูกฝังพฤติกรรม วิถีชีวิต หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การสอนเด็กเกี่ยวกับความสำคัญของสุขอนามัยส่วนบุคคล สุขอนามัย และความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ควรพยายามทำสิ่งเดียวกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการปกป้องจากความเจ็บป่วยและการติดเชื้อ การเข้าถึงน้ำสะอาด ห้องสุขา และสุขอนามัยที่ดีช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาพดี และทั้งพ่อแม่และครูต่างก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

นิสัยการสุขาภิบาลไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

 บทเรียนง่ายๆ เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การสุขาภิบาลอาหาร และการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสามารถสอนให้กับเด็กๆ ได้ บทเรียนสำคัญอื่นๆ ที่สามารถสอนได้ ได้แก่ สุขอนามัยช่องปากที่เหมาะสม การใช้ห้องน้ำที่เหมาะสม และนิสัยการเข้าห้องน้ำที่ดีต่อสุขภาพ

นิสัยด้านสุขอนามัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาเด็กไม่ให้ล้มป่วยในช่วงวัยกำลังพัฒนา ซึ่งแม้แต่การขาดเรียนเป็นระยะๆ เนื่องจากการเจ็บป่วยก็ส่งผลระยะยาว การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยด้วยการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดียังสามารถปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและลดความเสี่ยงของภาวะสุขภาพเรื้อรัง

ความสำเร็จของ NE States’ ใน Rural Sanitation เป็นตัวอย่างสำหรับทุกคน

ข้อความแรก ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำที่ดี สุขอนามัยและสุขอนามัย (WASH) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในบริบทของอินเดียซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีคิดเป็นกว่าหนึ่งในสี่ของประชากร เด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มยากจนและชายขอบของสังคมมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักและขาดการเข้าถึงสุขอนามัยที่ปลอดภัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการรับรู้ตามเป้าหมายมีความสำคัญยิ่งกว่าในการขจัดปัญหาสุขภาพอันเป็นผลมาจากสุขอนามัยที่ไม่ดี 

ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้าน

สุขอนามัยที่ดี Reckitt จึงร่วมมือกับ Sesame Workshop India ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Harpics – News18 Mission Swachhta Aur Paani ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมกับเด็ก 17.5 ล้านคนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมสุขอนามัยในเชิงบวกและเสริมสร้างนิสัยการเข้าห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ความร่วมมือดังกล่าวสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนิสัยการเข้าห้องน้ำที่ดีต่อสุขภาพในเด็กอายุ 3-8 ปี ความคิดริเริ่มนี้จะพัฒนาและยกย่องเด็ก ๆ ในฐานะ “Swachhta Champions” รายการจะใช้ตัวละครอันเป็นที่รักจากรายการเด็กอเมริกันที่มีมายาวนานอย่าง Sesame Street – Elmo , Raya, Chamki และ Cookie Monsterผู้ซึ่งเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านการสนับสนุนปัญหาวิกฤตที่เด็กต้องเผชิญด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเขา

“สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อสุขอนามัยและสุขอนามัยกับเด็กในวัยเจริญเติบโต การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าห้องน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น นิสัยเช่นการใช้ห้องน้ำสำหรับกิจกรรมทางชีวภาพ ปล่อยให้ห้องน้ำสะอาดสำหรับคนถัดไป และการล้างมือบ่อยๆ เป็นนิสัยที่ควรปลูกฝังในเด็กทันทีที่เริ่มมีอาการ งากับตุ๊กตาและหนังสือที่คัดสรรมาอย่างดีและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันคือพันธมิตรในอุดมคติที่จะช่วยให้เรามีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยของห้องน้ำเพื่อช่วยสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม Ravi Bhatnagar ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกและความร่วมมือของ SOA จาก Reckitt กล่าว

Mission Swachhta Aur Paani ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ News18 และ Harpic India สนับสนุนการมีและการใช้น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน มาร่วมมือกันเพื่อพันธกิจ Swachhta Aur Paani- Mil Kar Lein Ye Zimmedari เพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขอนามัยที่ทั่วถึงและยั่งยืน Telethon ที่ยิ่งใหญ่จะนำตัวแทนรัฐบาล คนดัง ศิลปิน ผู้เปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย และไอคอนเยาวชนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองสาเหตุเนื่องใน วันส้วม โลกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufa666win.com