สล็อตแตกง่าย วันที่ 2 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันแรงงานไหม ข้าราชการ พนักงานเอกชน ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง

สล็อตแตกง่าย วันที่ 2 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันแรงงานไหม ข้าราชการ พนักงานเอกชน ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง

สล็อตแตกง่าย ตอบคำถาม วันที่ 2 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันแรงงานไหม เช็กวันหยุดเดือพฤษภาคม 2565 วันแรงงาน หยุดไหม ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ได้หยุดชดเชยหรือไม่ ข้าราชการ ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงาน บริษัทเอกชน ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง ? มีคำตอบ พร้อมวางแผนเที่ยวเทศกาลวันหยุดประจำเดือน พ.ค. 65

วันแรงงาน หรือวันแรงงานแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 

ได้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 แต่รู้หรือไม่ว่า วันแรงงาน เป็นวันหยุดของ ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนข้าราชการ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ แต่จะได้หยุดชดเชยอีกครั้งในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล และวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล (เอกชนจะไม่ได้หยุดในวันนี้)

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างอยู่แล้ว ตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน จะได้รับวันหยุดตามประเพณี หรือเทศกาลต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 13 วัน ต่อปี โดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. ในแต่ละปี เข้าไปด้วยในลิสต์วันหยุดของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 ซึ่งระบุว่า

“ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”

“ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น”

“ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป”

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นวัน บังคับหยุด เป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งกฎหมายกำหนดให้หยุด 13 วัน บังคับวันแรงงาน 1 วัน ซึ่งหาก นายจ้างให้ทำงานลูกจ้างทำงานจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีก 2 เท่า อีกทั้งนายจ้างจะเลื่อนวันแรงงานไปหยุดวันอื่นไม่ได้

และในส่วนของข้าราชการ ผู้ทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ วันแรงงานแห่งชาติ จะไม่ถือว่าเป็นวันหยุด

สรุปคือลูกจ้าง แรงงาน พนักงานเอกชน และธนาคาร จะได้หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ส่วนข้าราชการ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติครับ

กรมบัญชีกลาง อัปเดตการจ่ายเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ค. 2565

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทำการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม (พ.ค.) 2565

(29 เม.ย. 2565) นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ที่ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565) ได้สิ้นสุดแล้ว กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (พ.ค.) 2565 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65) สล็อตแตกง่าย